Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen > Bestyrelse

Formand:

Henning Christiansen

Tlf: 57528355/40158355

Næstformand:

Tonny Claren 

Tlf: 29904731

Kasserer:

Christian Kofod

Tlf: 29664212

Bestyrelsesmedlem:

Flemming Broksø 

Tlf: 28561025

Bestyrelsesmedlem:

Mike B. Hansen

Tlf: 22427207

Bestyrelsesmedlem:

Ole E. Jakobsen

Tlf: 21251746

Bestyrelsesmedlem:

Sven B. Nielsen

Tlf: 60828545

Bestyrelses-suppleant:

Jørgen Nielsen

Bestyrelses-suppleant:

John Mortensen

Revisor:

Mogens Dinesen

Revisor:

Preben Pedersen

 

Revisor-suppleant:

Jørgen Nielsen

Revisor-suppleant:

John Mortensen