Jægerråd Køge
har flyttet årsmødet
den 27. januar til den 7. April 2021.
DJ har flyttet repræsentantskabsmødet til september
og Kredsmødet i kreds 7 er flyttet til maj/juni vi har tid nok.
På gensyn
Henning Christiansen
Jægerråds formand
Jægerråd Køge