Jagttegn

Bliv en del af et stadig voksende fælleskab og få del i nogle livets mest intense oplevelser i pagt med naturen.

Tag dit jagttegn i Skovbo Jagtforening v/jagttegnslære Kennet Nielsen.

Pris Kr. 3.250,00

Dette inkluderer Danmark Jægerforbunds kursusmateriale (jagttegnsbog samt lovgivning) patroner og lerduer til praktisk undervisning i våbenhåndtering og skydning.

Du vil få et indgående kendskab til:

  • Vildtkending og biologi
  • Natur og miljø
  • Jagtens sprog, regler og etikette
  • Jagtlovgivning
  • Jagtvåben (teori og praksis)

Kursusstart:

Tirsdag d. 3. oktober 2023 til tirsdag d. 26. marts 2024 kl. 19:00-21:30

Kursussted:

Regnemarkværket 2, 4632 Bjæverskov.

For info, kontakt Kennet på mail: jagt@jagthjornet.dk

Max 12 kursister pr. hold.

Dato Lektionsplan: Kapitler/Sider
3. oktober Intro til pensum: læseplan, prøver, afstandsbedømmelse, vildt og våbenkendskab
10. oktober Natura 2000, jagtbare arter og jagttider.
Vildt biologi og Naturen: bestande = indvirkning +
Orange side 8-10
Kapitel 2+3
17. oktober De jagtetiske regler:
Vildtkending: fugle- Skarv, Fiskehejre og Svaner
Orange side 10-16
Kapitel 4 side 38-45
24. oktober Jagtloven:
Vildtkending: fugle- Gæs + Gravand og Nilgås
Orange side 17-24
Kapitel 4 side 46-58
31. oktober Jagtloven fortsat, Generelle jagttider:
Vildtkending: fugle- Svømmeænder
Orange side29-30
Kapitel 4 side 59-71
7. november Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber.
Vildtkending: fugle- Dykænder
Orange side 35-54
Kapitel 4 side 72-85
14. november Bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v.
Vildtkending: fugle- Skalleslugere, Mågefugle og Vandhøns
Orange side 56-86
kapitel 4 side 86-95
21. november Bekendtgørelse om vildtskader samt bekendtgørelse om eftersøgning og aflivning:
Vildtkending: fugle- Vadefugle
Orange side 90-98
kapitel 4 side 96-108
28. november Bekendtgørelse om fredning af visse dyre og plantearter samt pleje af tilskadekommet vildt +
”æggebekendtgørelsen” Bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af særsamlinger.
Vildtkending: fugle- Fasanfugle, Kragefugle samt Duer
Orange side 100-107
Kapitel 4 side 110-126
5. december Naturbeskyttelsesloven samt Hygiejnevejledning / Vildt og jægere
Vildtkending: Fugle- Rovfugle
Orange side 114 samt
orange side 162-164
Kapitel 4 side 127-137
12. december Kendskab til jægerudtryk samt repetition af lovstof
Vildtkending: Pattedyr- Gnavere og støttetandede
Orange side 166-167+
kapitel 4 side 138-145
19. december – 2. januar Juleferie.
Evt. læse op på ”Lovsamling til jægeren” samt Vildtkending
Orange side 29-107
Kapitel 4 side 38-182
9. januar Repetition af lovstof
Vildtkending: Klovbærende vildt
Orange sider +
Kapitel 4 side 146-164
16. januar Repetition af lovstof
Vildtkending: Rovdyr
Orange sider
Kapitel 4 side165-182
23. januar Repetition af lovstof
Administration af jagt og vildtforvaltning
Orange sider + Kapitel
5 side 184-198
30. januar Repetition af lovstof
Natur & vildtpleje
Orange sider
Kapitel 6 side 200-244
6. februar Repetition af lovstof
Jagthunde
Orange sider
Kapitel 7 side 246-266
13. februar Repetition af lovstof (Bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v.)
Våbenkendskab ”haglgevær”
Orange sider 56-86
Kapitel 8 side 268-288
20. februar Repetition af lovstof (Bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v.)
Våbenkendskab ”riffel” + våbenbetjening
Orange sider 56-86
Kapitel 8 side289-309
+ side 310-314
27. februar Repetition af lovstof
Jagtformer
Orange sider +
Kapitel 9 side 316-370
2. marts (lørdag) Afstandsbedømmelse, våbenbetjening samt skydning til lerduer
5. marts Jagtformer fortsat Kapitel 9 side 316-370
9. marts (lørdag) Afstandsbedømmelse, våbenbetjening samt skydning til lerduer
12. marts Sikkerhed og jægerhåndværk Kapitel 10
side 372-416
16. marts (lørdag) Afstandsbedømmelse, våbenbetjening samt skydning til lerduer
19. marts Sikkerhed og jægerhåndværk fortsat Kapitel 10
Side 372-416
23. marts (lørdag) Afstandsbedømmelse, våbenbetjening samt skydning til lerduer
26. marts Repetition efter behov
Afslutning af kursus samt efterevaluering

Arrangementer

Se arrangementer her

Vil du være medlem?

Meld dig ind her